بم تر بودن صدای زنان نسبت به آنچه که تصور میشد


آنچه دیگران دیده اند

تا کنون تصور رایج این بود که آهنگ صدای زنان زیر و صدای مردان بم است اما تحقیق جدید یک موسسه پژوهشی در آلمان نشان می‌دهد که تن صدای زنان تنها نیم اکتاو از مردان زیرتر است و نه بیشتر.

بم تر بودن صدای زنان نسبت به آنچه که تصور میشد

بر اساس اعلام موسسه پژوهش بیماری‌های مربوط به تغییر سبک زندگی در لایپزیگ آلمان نتایج تحقیقی بر روی صدای زنان  نشان می‌دهد که  تن صدای زنان تنها نیم اکتاو زیرتر از صدای مردان است.
کریستف انگل، یکی از محققان این موسسه به خبرگزاری آلمان گفته است که تصور پذیرفته‌شده تا کنون این بوده که تن صدای زنان، یک اکتاو زیرتر از صدای مردان است و در حقیقت زنان با صدای نازک‌تر اما بلندتر از مردان حرف می‌زنند اما تحقیقات جدید نشان می‌دهند که صدای زنان بم‌تر از آنچه که تا کنون تصور می‌شد و تنها نیم اکتاو زیرتر از صدای مردان است.
در پژوهشی که موسسه لایپزیگ انجام داده حدود ۱۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند و از نظر فونتیک صدا در ۲۵۰۰ گروه مختلف مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. کریستف انگل گفته که نتیجه تحقیقات بر روی گروهی با این شمار می‌تواند به همه دنیا قابل تعمیم باشد.

برای آشنایی بیشتر با اصطلاح اکتاو یا هنگام به لینک داده شده در ویکی پدیا مراجعه کنید.

صدای زیر و بم

زیر و بم صداها یا بسامد (با فرکانس) نوسان‌های آن تعیین می‌شود. هر چه نوسان تندتر، صدا زیرتر و هر چه کُندتر باشد صدا بم‌تر خواهد بود. بسامد نوسان بر حسب سیکل در ثانیه سنجیده می‌شود. در پیانو، بسامد زیرترین صدا ۴۱۸۶ سیکل در ثانیه است و بم‌ترین صدا بسامدی حدود ۲۷ سیکل در ثانیه دارد.

به‌طور عام، هر چه شی نوسان‌کننده کوچک‌تر باشد نوسانی تندتر خواهد داشت و صدای حاصل از آن زیرتر خواهد بود. از میان دو سیم که درازای متفاوتی دارند (و کشیدگی و قطرشان یکسان است) سیم کوتاه‌تر با زخمه زدن صدائی زیرتر ایجاد می‌کند. سیم‌های به نسبت کوتاه ویلون، صداهائی زیرتر از سیم‌های طویل کُنتریاس پدید می‌آورند.

صدائی که دارای زیر بم یا ارتفاع معین باشد، صدای موسیقائی (tone) نامیده می‌شود. نوسان‌های یک صدای موسیقائی، دقیق است و در فواصل زمانی منظم و یکسان به گوش می‌رسد. از سوی دیگر، سر و صداها (صدای ترمز اتومبیل یا سنج) زیر و بم معینی ندارند و از نوسان‌هائی نامنظم پدید می‌آیند.

دو صدای موسیقائی هنگامی متمایز به گوش می‌رسند که زیر و بمی آنها متفاوت باشد. تفاوت زیر و بمی یا ارتفاع دو صدای موسیقائی فاصله (interval) نامیده می‌شود. زمانی‌که فاصلهٔ میان دو صدا یک اُکتاو (octave) باشد، آن دو کیفیتی بسیار مشابه خواهند داشت. در این حالت، بسامد صدای زیرتر دو برابر دیگری است. هنگامی‌که دو صدا با فاصلهٔ اُکتاو همزمان به صدا درآیند، چنان در هم می‌آمیزند که به‌نظر می‌آید در صدائی واحد ادغام می‌شوند.

"خسوف کامل" و "ماه افروخته" با هم همزمان خواهند شد "خسوف کامل" و "ماه افروخته" با هم همزمان خواهند شد
نکاتی مفید درباره رژیم غدایی و کاهش وزن نکاتی مفید درباره رژیم غدایی و کاهش وزن