نرخ تورم در شهریور ماه 94 به 15.1 درصد رسید


آنچه دیگران دیده اند

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1393 معادل 15.1 درصد است.

نرخ تورم در شهریور ماه 94 به 15.1 درصد رسید

بر اساس گزارش بانک مرکزی خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1394 به عدد 225.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در شهريورماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.7 درصد افزايش داشته است.

----------------------------------------------------------------------------

خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
شهریورماه 1394

نرخ تورم شهریور94

خودروسازان ملزم به تعویض خودروهای معیوب می‌شوند خودروسازان ملزم به تعویض خودروهای معیوب می‌شوند
ساخت برخی سدها متوقف شد/ دلیل بازنگری طرح‌های سدسازی ساخت برخی سدها متوقف شد/ دلیل بازنگری طرح‌های سدسازی