قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم


در قسمت اول اشاره ای به برخی از قوانین صدور چک داشتیم . در ادامه با قسمت دوم مقاله همراه شوید

قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم

اگر قسمت اول این آموزش را مطالعه نکرده اید، پیشنهاد میکنیم تا ابتدا به صفحه قوانین و نکات صدور چک - قسمت اول مراجعه کنید

قسمت دوم: برگشت زدن چک

هنگامی که برای دریافت وجه چکی که در اختیار دارید به بانک مراجعه می نمایید، اگر متوجه شدید حساب فرد صادر کننده فاقد موجودی بوده یا موجودی حساب کمتر از مبلغ چک شما است و یا به دلایل دیگری مثل مغایرت امضا و نظایر آن، چک غیر قابل پرداخت است، بایستی از بانک تقاضا نمایید گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادر نموده و به عبارت دیگر، چک را برگشت بزند. این کار مقدمه اقدامات بعدی شما برای احقاق حق بوده و بدون آن، امکان مراجعه به دادسرا یا دادگاه را نخواهید داشت. ضمن این که برگشت خوردن چک، در شبکه بانکی برای صادرکننده مشکلاتی را ایجاد می نماید که باعث خواهد شد رغبت کمتری به تکرار این عمل داشته باشد و لااقل در آینده، از صدور چک بلامحل خودداری نماید.
چند نکته:
1ـ دقت فرمایید در گواهی عدم پرداخت وجه چک، حتما تاریخ صدور گواهینامه، مشخصات چک و حساب مربوطه، علت برگشت خوردن چک و مشخصات دارنده حساب و صادر کننده قید شود. همچنین در صورتی که حساب متعلق به یک شخص حقوقی (یعنی شرکت، مؤسسه و امثال آن) است، حتما باید نام امضا کننده یا امضا کنندگان در جلوی عبارت "صادره به امضای" ذکر شود. زیرا در این حالت، علاوه بر خود شرکت یا مؤسسه، علیه امضا کننده یا امضا کنندگان نیز می توان اقدام قانونی نمود.
2ـ اگر حساب صادر کننده دارای موجودی بوده اما کمتر از رقم چک باشد (اصطلاحا کسر موجودی داشته باشد) می توانید از بانک درخواست نمایید که موجودی حساب را به شما داده و بابت باقیمانده مبلغ چک، گواهینامه عدم پرداخت وجه صادر کند. در این حالت، اصل چک نزد بانک می ماند و فرم مخصوصی به شما می دهند که هم جای چک را می گیرد و هم جای گواهی عدم پرداخت را. البته کارمندان بانک بعضا از انجام این کار طفره می روند و اظهار میکنند که باید اول کسری را واریز نمایید تا کل رقم را به شما پرداخت نمایند. این اظهار درست نبوده و قانونی نیست. بنابراین در چنین مواردی حتما بر پرداخت موجودی و صدور گواهی بابت کسری آن اصرار نمایید و در صورت نیاز با رئیس شعبه ملاقات نموده یا حتی با بازرسی بانک تماس بگیرید.
3ـ شعبه بانکی که چک را در آنجا برگشت میزنید، در تعیین محل دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده مؤثر خواهد بود. بنابراین بهتر است چک را در بانکی که در شهر محل اقامتتان و ترجیحا در منطقه شهرداری محل سکونت شما قرار دارد برگشت بزنید تا بتوانید در دادسرا یا دادگاه نزدیک به خود، اقدامات قانونی را پیگیری و دنبال نمایید.
4ـ زمان برگشت زدن چک (خواه حقوقی و خواه کیفری) مهم است. در این مورد در جای خود توضیح خواهیم داد.

جهت مطالعه قسمت سوم این آموزش به صفحه قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم مراجعه کنید.

قوانین و نکات صدور چک - قسمت اول قوانین و نکات صدور چک - قسمت اول
قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم