قوانین و نکات صدور چک - قسمت چهارم


در قسمت چهارم از سلسله مقالات آموزش نکات چک به نحوه پیگیری چک های کیفری می پردازیم

قوانین و نکات صدور چک - قسمت چهارم

اگر قسمتهای پیشین این آموزش را مطالعه نکرده اید پیشنهاد میکنیم تا ابتدا به صفحه قوانین و نکات صدور چک - قسمت اول ، قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم و یا قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم مراجعه کنید.

قسمت چهارم: نحوه پیگیری چک کیفری (ابتدا رسیدگی مقدماتی)

مراحل و نحوه پیگیری قانونی چک کیفری عبارت است از:
1ـ برگشت زدن: همان گونه که در مطالب قبلی توضیح دادیم، اولین اقدام برای پیگیری چک کیفری برگشت زدن چک است. حتما به یاد داشته باشید چک کیفری باید ظرف شش ماه از تاریخ آن، برگشت زده شود وگرنه امکان طرح شکایت کیفری از بین میرود. ضمنا همان کسی چک را برگشت بزند که قرار است شکایت را دنبال کند یا قرار است در آینده برای این کار وکیل بگیرد.
2ـ تنظیم شکوائیه: شکواییه در واقع برگه ای است که متن و محتوای شکایت شما در آن درج شده است. در شکوائیه بایستی نکات زیر نوشته شود:
الف) نام و مشخصات کامل شاکی از جمله شماره ملی، شماره تماس ثابت و همراه، آدرس و کد پستی
ب) مشخصات کامل متشاکی یا متهم (صادر کننده چک)
ج) عنوان اتهام: صدور چک بلامحل
د) مشخصات چک برگشتی شامل شماره، تاریخ، مبلغ، شماره حساب، بانک و شعبه صادر کننده، شعبه بانکی که چک در آن برگشت خورده، تاریخ برگشت چک و علت برگشت طبق چیزی که در گواهی عدم پرداخت نوشته شده(عدم موجودی/ کسری موجودی/ مغایرت امضا/ انسدادحساب)
ه) شرح شکایت
تذکر: برای نوشتن شکوائیه اصولا نیاز به فرم خاصی نیست. هر چند در بعضی دادسراها فرم خاصی آماده شده و مراجعان را مجبور به استفاده از آن مینمایند که البته قانونی نیست.
3ـ تقدیم شکایت: شکوائیه ای که طبق بند 2 فوق نوشته میشود، باید تسلیم دادسرا شود. این اقدام در تهران، بدون مراجعه مستقیم به دادسرا و از طریق دفاتر خدمات قضائی انجام میشود (فهرست این دفاتر جهت اطلاع، پس از مطلب حاضر ذکر خواهد شد). فتوکپی چک (پشت و روی چک)، گواهی عدم پرداخت و کارت ملی شاکی باید پیوست شکوائیه گردد و اصل آن نیز همراه برده شود. به شکوائیه تمبر الصاق گردیده و پس از ثبت، به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع گردیده و گاه، برای تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده، ابتدا به کلانتری ارسال میگردد که در کلانتری نیز ثبت خواهد شد. برای پیگیریهای بعدی، حتما باید شعبه بازپرسی یا دادیاری و شماره پرونده یا شماره ثبت را برای خود یادداشت نمایید. در صورتی که از طریق دفاتر خدمات قضائی اقدام میشود، کد رهگیری را یادداشت نمایید؛ تا زمانی که شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده از طریق پیامک به شما اعلام شود.
4ـ تحقیقات مقدماتی و احضار متهم: در کلانتری، دادیاری یا بازپرسی فرمی به شما داده میشود که بر روی آن، علاوه بر مشخصات خود، شرح شکایت را طبق آنچه در شکوائیه هست مینویسید. دقت کنید که حتما آدرس و تلفنتان را درست و با دقت قید نموده و اگر آدرستان تغییر کرد، اعلام نمایید کنید؛ وگرنه ممکن است است از احضار خود یا تصمیمات مرجع قضائی بی اطلاع بمانید. همچنین توجه داشته باشید که علت صدور چک یا دلیل بدهی صادرکننده ارتباطی به مرجع رسیدگی کننده ندارد. چرا که چک، سند تجاری بوده و دارای وصف تجریدی است (بعدا شرح خواهیم داد). پس از این اقدامات، متهم بر اساس آدرسی که در بانک دارد احضار خواهد شد. در صورتی که متهم احضار شده و از مراجعه خودداری کند، میتوانید تقاضا کنید وی را جلب نموده و حتی ممنوع الخروج نمایند. در صورت حضور متهم، دفاع وی صورتجلسه شده و از وی تأمین اخذ میشود. یعنی بسته به مبلغ و شرایط چک، باید کفیل (ضامن معتبر) معرفی نموده و یا وثیقه (وجه نقد یا ملک یا مال) بسپرد تا امکان فرار نداشته باشد. اگر هم نتواند تأمین لازم را بسپرد، بازداشت خواهد شد. ضمنا اگر متهم شناسایی نشود، باید تقاضا کنید که از طریق نشر آگهی احضار شود. بهر حال عدم حضور متهم مانع ادامه رسیدگی نیست و تحقیقات و تکمیل پرونده ادامه خواهد یافت.
5ـ صدور قرار جلب به دادرسی: اگر متهم نتواند ثابت نماید که چک حقوقی بوده و از پرداخت مبلغ چک و خسارات یا سپردن آن به صندوق دادگستری نیز خودداری نماید و دفاع موجهی نداشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر میشود که در صورت تأیید آن توسط نماینده دادستان (دادیار اظهار نظر) کیفرخواست صادر میشود و پرونده برای رسیدگی و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارسال میشود.
یاد آوری: مراحل فوق، کمابیش در تمامی شکایات کیفری مشابه یکدیگر است.

قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم
هشدار نولان به سینما های جهان هشدار نولان به سینما های جهان