فال عطسه


عطسه یکی از واکنش های دفاعی بدن به مواد تحریک آمیز تنفسی است و عده ای معتقد هستند که عطسه علامت صبر می باشد . اما در این میان افرادی نیز هستند که اعتقاد دارند ، پشت هر عطسه رمز و رازی نهفته است و از فال عطسه استفاده می نمایند .

در کشور ما ایران عرف است که بعد از هر عطسه صبر می آید و اگر کسی قصد انجام کاری را در ذهن دارد ، بعد از آمدن عطسه بهتر است آن کار را به تعویق بیاندازد . اما امروزه این دیدگاه قدری پیشرفت کرده است و بسیاری بر این معتقد هستند که پشت هر عطسه رمز و رازی وجود دارد و بعد از عطسه کردن علاوه بر صبر به فال عطسه نیز رجوع می نمایند .

در حالی که روش های فالگیری پیچیده ای مانند فال تاروت وجود دارد ، عده نیز همچنان به این فال اعتقاد دارند و عده ای دیگر نیز به صرف تفریح به سراغ این فال می آیند . روش گرفتن فال عطسه به این صورت است که بعد از عطسه کردن به ساعت نگاه می کنیم و سپس به جدول زیر رجوع می کنیم . با توجه به روز و ساعتی که عطسه در آن اتفاق افتاده است و وجود جدول زیر می توان این فال را گرفت . جدول تعبیر فال عطسه به صورت زیر است .

جدول تعبیر فال عطسه قسمت اول

جدول تعبیر فال عطسه قسمت دوم

برای دسترسی به مقالات فال و طالع بینی به لینک صفحه اختصاصی فال و طالع بینی بستیوال مراجعه نمایید . در این صفحه شما با فال و انواع آن آشنا خواهید شد . همچنین در این صفحه به روش های گرفتن فال های پیچیده مانند تاروت اشاره شده است . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .

نگرانی چه تاثیر بر سلامتی و بدن دارد؟ نگرانی چه تاثیر بر سلامتی و بدن دارد؟
روش های گرفتن فال تاروت قسمت چهارم - تاروت صغیر روش های گرفتن فال تاروت قسمت چهارم - تاروت صغیر