روش های گرفتن فال تاروت قسمت پنجم - تاروت صغیر - مجموعه جام ها


در این سری مقالات قصد داریم تا شما را با انواع روش های محبوب گرفتن فال تاروت آشنا نماییم . با بستیوال همراه باشید

مجموعه جام ها به طور معمول با تعبیر احساسات همراه است و دلیل این که نام دیگر آن آب است تطابق با عنصر نجومی آب می باشد . هر دسته 14 تایی از تاروت صغیر شامل یک شاه دسته ، ملکه دسته ، شوالیه دسته و جوان دسته است و سایر کارت های دسته از 1 تا 10 شماره گذاری می شود . کارت های هر دسته دارای تعبیری متفاوت است و همچنین هر دسته دارای نشانه هایی است . از نشانه های زودیاک این دسته می توان به نشانه برج حوت ، سرطان و عقرب اشاره نمود . لازم به ذکر است این دسته نماد عواطف انسان ها می باشد .

در ادامه بستیوال قصد دارد تا تک تک تصاویر کارت های موجود در این دسته را معرفی و تعبیر آن را بیان کند . تصویر زیر شامل 14 کارت دسته جام ها است که از 1 تا 14 شماره گذاری شده است و شماره 11 ، 12 ، 13 ، 14 به ترتیب جوان ، شوالیه ، ملکه و شاه می باشند . نام هر کارت به همراه تعبیرش در ادامه ذکر شده است .

کارت های فال تاروت صغیر قسمت اول

1 - جام Ace of Cups  : زیبایی - تندرستی
2 - جام Two of Cups : رابطه جدید - دوستی
3 - جام Three of Cups : آینده خوب و خوش - پایان خوش
4 - جام Four of Cups : موفقیت - مهربانی
5 - جام Five of Cups : اندوه - از دست دادن کسی
6 - جام Six of Cups : هدیه کودکی - خوشبختی
7 - جام Seven of Cups : تخیل - موفقیت
8 - جام Eight of Cups : موفقیت - شکست در رابطه
9 - جام Nine of Cups : آینده خوب - سلامت جسمانی
10- جام Ten of Cups : خانواده خوشبخت - خوشحالی
جوان جام Page of Cups : شیرینی زندگی - دلبستگی به هنر و ادبیات
شوالیه جام Knight of Cups : زرنگی - رویا پردازی
ملکه جام Queen of Cups : عقل - ذات خوب
شاه جام King of Cups : موفقیت و پیشرفت در کار - غرامت

این مقاله اولین مقاله از مجموعه معرفی کارت های تاروت صغیر است . برای دسترسی به مقاله اصلی فال تاروت به لینک مقاله فال تاروت چیست مراجعه نمایید . همچنین برای مطالعه تعابیر 14 کارت دسته دوم تاروت صغیر بر روی لینک روش های گرفتن فال تاروت قسمت ششم - تاروت صغیر  - مجموعه شمشیر ها کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .

علت بیماری های جسمی بدون علت بدنی را در روان جستجو کنید علت بیماری های جسمی بدون علت بدنی را در روان جستجو کنید
روش های گرفتن فال تاروت قسمت ششم - تاروت صغیر  - مجموعه شمشیر ها روش های گرفتن فال تاروت قسمت ششم - تاروت صغیر - مجموعه شمشیر ها