روش های گرفتن فال تاروت قسمت ششم - تاروت صغیر - مجموعه شمشیر ها


در این سری مقالات قصد داریم تا شما را با انواع روش های محبوب گرفتن فال تاروت آشنا نماییم . با بستیوال همراه باشید

مجموعه شمشیر ها به طور معمول با تعبیر فعالیت فکری همراه است و دلیل این که نام دیگر آن باد است تطابق با عنصر نجومی باد می باشد . هر دسته 14 تایی از تاروت صغیر شامل یک شاه دسته ، ملکه دسته ، شوالیه دسته و جوان دسته است و سایر کارت های دسته از 1 تا 10 شماره گذاری می شود . کارت های هر دسته دارای تعبیری متفاوت است و همچنین هر دسته دارای نشانه هایی است . از نشانه های زودیاک این دسته می توان به نشانه برج جوزا ، برج میزان و دلو اشاره نمود . لازم به ذکر است این دسته نماد تفکر و تعقل در انسان ها می باشد .

در ادامه بستیوال قصد دارد تا تک تک تصاویر کارت های موجود در این دسته را معرفی و تعبیر آن را بیان کند . تصویر زیر شامل 14 کارت دسته جام ها است که از 1 تا 14 شماره گذاری شده است و شماره 11 ، 12 ، 13 ، 14 به ترتیب جوان ، شوالیه ، ملکه و شاه می باشند . نام هر کارت به همراه تعبیرش در ادامه ذکر شده است .

تعبیر کارت های فال تاروت صغیر قسمت دوم

1 - شمشیر Ace of Swords : پیروزی - پایان یک رابطه - رهبری
2 - شمشیر Two of Swords : رفت آمد دوستانه - جهت گیری درست
3 - شمشیر Three of Swords : مهر و عاطفه - احتمال جدایی  
4 - شمشیر Four of Swords : عقب نشینی - انزوا - تغییر
5 - شمشیر Five of Swords : شکست - بیماری - مرگ
6 - شمشیر Six of Swords : سفر - هماهنگی
7 - شمشیر Seven of Swords : تصمیمات غیرعقلانی - شکست - خیانت
8 - شمشیر Eight of Swords : مانع - تردید - زندانی شدن
9 - شمشیر Nine of Swords : رنج - شک
10 - شمشیر Ten of Swords : بیچارگی - درد و رنج
جوان شمشیر Page of Swords : زیردستی - اتفاقات ناخوشایند - سیاستمداری
شوالیه شمشیر Knight of Swords : تصمیمات عجولانه - حوادث غیرمنتظره
ملکه شمشیر Queen of Swords : اطمینان - تحمل غم و اندوه
شاه شمشیر King of Swords : شجاع - احتیاط بیش از حد - رهبر خردمند


این مقاله دومین مقاله از مجموعه معرفی کارت های تاروت صغیر است . برای دسترسی به مقاله اصلی فال تاروت به لینک مقاله فال تاروت چیست مراجعه نمایید . همچنین برای مطالعه تعابیر 14 کارت دسته دسته سوم تاروت صغیر بر روی لینک روش های گرفتن فال تاروت قسمت هفتم - تاروت صغیر  - مجموعه چوب دستی ها کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .

روش های گرفتن فال تاروت قسمت پنجم - تاروت صغیر  - مجموعه جام ها روش های گرفتن فال تاروت قسمت پنجم - تاروت صغیر - مجموعه جام ها
روش های گرفتن فال تاروت قسمت هفتم - تاروت صغیر  - مجموعه چوب دستی ها روش های گرفتن فال تاروت قسمت هفتم - تاروت صغیر - مجموعه چوب دستی ها