تعبیر کامل کارت های فال تاروت ( تعبیر کارت در فال )


در این سلسله مقالات قصد داریم تا شما را با تعبیر های هر یک از کارت های فال تاروت آشنا نماییم . با بستیوال همراه باشید

این مقاله یکی از مقالات سری آموزشی فال تاروت است که بستیوال قصد دارد طی این مجموعه کامل آموزشی ، شما کاربران عزیز را با فال تاروت و انواع روش های گرفتن این فال توسط خودتان آشنا نماید . برای دسترسی به مقاله اصلی فال تاروت می توانید به لینک فال تاروت چیست مراجعه نموده و به صورت پله پله تمامی مراحل را دنبال نمایید . بستیوال در طی 9 مقاله گذشته علاوه بر معرفی فال تاروت و روش های گرفتن این فال به معرفی تک تک کارت های تاروت نیز پرداخت و مشخص کرد که هر کارت مربوط به کدام دسته بندی تاروت می باشد . حال در این مقاله و چند مقاله دیگر قصد داریم تا شما را با تعبیر هر کدام از این کارت ها آشنا نماییم که به طور قطع می توان گفت قدم آخر در آموزش فال تاروت است و در صورت یادگیری این بخش و 9 مقاله گذشته ، می توانید به تنهایی برای خود و دیگران فال تاروت بگیرید . پس با ما همراه باشید .

لازم به ذکر است که هر کدام از مقالات شامل تعبیر 4 کارت از مجموعه 78 کارت تاروت می باشد که در مجموع شامل 19 مقاله می شود . برای دسترسی به تعبیر هر کدام از کارت ها بر روی نام کارت مورد نظر کلیک نمایید .

22 کارت اول از 78 کارت تاروت که به کارت های تاروت کبیر مشهور است :

1 - ابله The Fool
2 - جادوگر The Magician
3 - راهبه The High Priestess
4 - ملکه The Empress
5 - امپراتور The Emperor
6 - پاپ  The Hierophant
7 - عاشق و معشوق The Lovers
8 - ارابه The Chariot
9 - قدرت Strength
10 - درویش The Hermit
11 - چرخ شانس The Wheel of Fortune
12 - عدالت Justice
13 - به دار آویختن The Hanged Man
14- مرگ Death
15 - میزان و ترازو Temperance
16 - شیطان The Devil
17 - برج The Tower
18 - ستاره The Star
19 - ماه The Moon
20- خورشید The Sun
21 - رستاخیز Judgment
22 - جهان The World

56 کارت دوم از 78 کارت تاروت که به تاروت صغیر معروف است و به چهار دسته زیر تقسیم بندی می شود :

- 14 کارت مجموعه جام ها :

یک جام Ace of Cups  
دو جام Two of Cups
سه جام Three of Cups
چهار جام Four of Cups
پنج جام Five of Cups
شش جام Six of Cups
هفت جام Seven of Cups
هشت جام Eight of Cups
نه جام Nine of Cups
ده Ten of Cups
جوان جام Page of Cups
شوالیه جام Knight of Cups
ملکه جام Queen of Cups
شاه جام King of Cups

- 14 کارت مجموعه شمشیر ها :

یک شمشیر Ace of Swords
دو شمشیر Two of Swords
سه شمشیر Three of Swords
چهار شمشیر Four of Swords
پنج شمشیر Five of Swords
شش شمشیر Six of Swords
هفت شمشیر Seven of Swords
هشت شمشیر Eight of Swords
نه شمشیر Nine of Swords
ده شمشیر Ten of Swords
جوان شمشیر Page of Swords
شوالیه شمشیر Knight of Swords
ملکه شمشیر Queen of Swords
شاه شمشیر King of Swords

- 14 کارت مجموعه چوب دستی ها :

یک چوب دست Ace of Wands
دو چوب دست Two of Wands
سه چوب دست Three of Wands
چهار چوب دست Four of Wands
پنج چوب دست Five of Wands  
شش چوب دست Six of Wands
هفت چوب دست Seven of Wands
هشت چوب دست Eight of Wands
نه چوب دست Nine of Wands
ده چوب دست Ten of Wands
جوان چوب دست Page of Wands
شوالیه چوب دست Knight of Wands
ملکه چوب دست Queen of Wands
شاه چوب دست King of Wands

- 14 کارت مجموعه سکه ها :

یک سکه  Ace of Pentacles
دو سکه  Two of Pentacles
سه سکه  Three of Pentacles
چهار سکه  Four of Pentacles
پنج سکه  Five of Pentacles
شش سکه  Six of Pentacles  
هفت سکه  Seven of Pentacles
هشت سکه  Eight of Pentacles
نه سکه  Nine of Pentacles
ده سکه  Ten of Pentacles
جوان سکه  Page of Pentacles
شوالیه سکه  Knight of Pentacles
ملکه سکه  Queen of Pentacles
شاه سکه  King of Pentacles

با داروی ضدالتهابِ قوی تند و شیرین ، درد التهاب مفاصل را کم کنیم با داروی ضدالتهابِ قوی تند و شیرین ، درد التهاب مفاصل را کم کنیم
تعبیر کارت های اول تا چهارم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر تعبیر کارت های اول تا چهارم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر