تعبیر کارت های نهم تا دوازدهم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر


در این سری از مقالات به تعبیر تک تک کارت های فال تاروت خواهیم پرداخت . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید

همانطور که در مقالات گذشته با تک تک معانی و تعبیر ساده 78 کارت فال تاروت آشنا شدید ، در ادامه و طی چند مقاله قصد داریم تعبیر کلی این کارت ها را نیز برای شما مشخص نماییم . با دانستن معنی و تعبیر هر کدام از این کارت ها یک قدم به گرفتن فال حافظ توسط خودتان نزدیک می شوید و با یادگیری تمامی تعابیر و مطالعه مقالات گذشته می توانید برای خود و دیگران فال تاروت بگیرید . هر کارت دارای یک تعبیر مشخص است و در ادامه سعی شده است تعبیر هر کدام از کارت ها به همراه عکس آن کارت به شما معرفی شود . در ادامه با بستیوال همراه باشید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت به لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت مراجعه نمایید . برای آشنایی با فال تاروت و سلسله مقالات معرفی کارت ها با خلاصه تعبیر آن ها نیز می توانید بر روی لینک فال تاروت چیست کلیک نمایید .

قدرت Strength  نهمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal The Strength کارت قدرت فال تاروت

شما در حال شناسایی قدرت های درونی خود هستید . چیزی را که در خود می بینید بپذیرید زیرا در این صورت در حال وقت تلف کردن هستید . سعی کنید ویژگی های درونی خود را پنهان نکنید و از آن حداکثر استفاده را بکنید . ترس ها را کنار بگذارید و از حرف مردم حراس نداشته باشید . قطعا شما نیز می توانید یک رهبر موفق باشید .

درویش The Hermit دهمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal The Hermit کارت درویش فال تاروت

شما تنها هستید . هم اکنون زمانی است که نیاز به سکوت و انزوا دارید تا حقایق عمیق تری را در قلب خود بیابید . مدتی از زندگی معمولی کناره گیری کنید تا بتوانید احساسات درونی خود را بیدار و فعال سازید . با افرادی که احساسات شما را درک نمی کنند رفت و آمد نکنید  بلکه با اشخاصی که در یک راه مشترک با شما گام برمی دارند همراهی و همدلی کنید . سعی کنید یک مربی یا یک آموزگار برای خود پیدا کنید و با اعتماد بالا به سوی او بروید .

چرخ شانس The Wheel of Fortune یازدهمینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal The Wheel of Fortune کارت چرخ اقبال فال تاروت

تاروت به شما می گوید که منتظر یک پیشرفت بزرگ باشید . هیچ چیز ثابت باقی نمی ماند . سعی کنید در کار های خود تغییر ایجاد کنید . چرخ اقبال نشانه ای از بخت است و به طور کلی چیزی را که می خواهید به شما نمی دهد بلکه آن چیزی را به شما خواهد داد که برای شما بهتر است و موجب پیشرفت شما می شود .

عدالت Justice دوازدهمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal The Justice کارت عدالت فال تاروت

تاروت پیشنهاد می کند تا به خود دروغ نگویید و سعی کنید قانع باشید . شما در حد کار هایی که انجام داده اید نتیجه می گیرید ، پس منتظر چیزی فراتر از کار انجام داده نباشید . همچنین پیشنهاد می کند به حق دیگران احترام بگذارید . معنویات بسیار مهم تر از مادیات است و آنچه که موجب رستگاری خواهد شد ، همان معنویات است . اگر جایگاه بهتری را طلب می کنید پس برای آن تلاش کنید و قطعا با پشت کار به آن خواهید رسید .

برای دسترسی به تعبیر 4 کارت بعدی می توانید به لینک تعبیر کارت های سیزدهم تا شانزدهم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر مراجعه نمایید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت بر روی لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال نمایید .

اشتباهات رایج در کمک های اولیه کدامند ؟ اشتباهات رایج در کمک های اولیه کدامند ؟
تعبیر کارت های سیزدهم تا شانزدهم فال تاروت  - کارت های تاروت کبیر تعبیر کارت های سیزدهم تا شانزدهم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر