تعبیر کارت های بیست و سوم تا بیست و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها


در این سری از مقالات به تعبیر تک تک کارت های فال تاروت خواهیم پرداخت . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید

همانطور که در مقالات گذشته با تک تک معانی و تعبیر ساده 78 کارت فال تاروت آشنا شدید ، در ادامه و طی چند مقاله قصد داریم تعبیر کلی این کارت ها را نیز برای شما مشخص نماییم . با دانستن معنی و تعبیر هر کدام از این کارت ها یک قدم به گرفتن فال حافظ توسط خودتان نزدیک می شوید و با یادگیری تمامی تعابیر و مطالعه مقالات گذشته می توانید برای خود و دیگران فال تاروت بگیرید . هر کارت دارای یک تعبیر مشخص است و در ادامه سعی شده است تعبیر هر کدام از کارت ها به همراه عکس آن کارت به شما معرفی شود . در ادامه با بستیوال همراه باشید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت به لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت مراجعه نمایید . برای آشنایی با فال تاروت و سلسله مقالات معرفی کارت ها با خلاصه تعبیر آن ها نیز می توانید بر روی لینک فال تاروت چیست کلیک نمایید .

یک جام Ace of Cups  بیست و سومین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Ace of Cups کارت های جام فال تاروت

نسبت به هدیه هایی که زندگی به شما داده است ، شکرگزار باشید . افق های جدیدی در زندگی شما به وقوع می پیوندد .  یک جام به شما وعده می دهد که به زودی شور و نشاط بیشتری را در روابط شخصی خود احساس خواهید نمود . شما می توانید با سهیم کردن دیگران در شادی خود ، از نعمت های بیشتر برخوردار شوید .

دو جام Two of Cups بیست و چهارمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Two of Cups کارت های جام فال تاروت

در صورتی که قصد انجام کاری را در سر دارید ، تاروت به شما پاسخ مثبت می دهد . اگر هنوز شریک زندگی خود را انتخاب نکرده اید مقدمات این کار را فراهم نمایید . این کارت به شما بشارت می دهد که زمان تنهایی و جدایی سپری شده و حال وقت با هم بودن است .

سه جام Three of Cups بیست و پنجمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Three of Cups کارت های جام فال تاروت

تاروت بشارت رسیدن زمان شادی ها و هدایا را به شما می دهد و پیشنهاد می کند این شادی را با اطرافیان خود سهیم شوید . به خوبی از ثروت های مادی و معنوی کسب شده بهره برداری نمایید اما به آن ها وابسته نشوید .

چهار جام Four of Cups بیست و ششمین از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Four of Cups کارت های جام فال تاروت

زمانی فرا خواهد رسید که دیگر لذت های دنیوی قادر به راضی کردن شما نمی باشند و زندگی رو به تیرگی خواهد رفت . این بخش از زندگی شما بسیار تیره رنگ است که تاروت به شما پیشنهاد می کند برای رهایی از چنین وضعیتی رو به معنویات کنید و سعی کنید با آن آشتی کنید . در مورد زندگی خود خوب فکر کنید و تصمیمات درستی بگیرید . باور داشته باشید که کلید رهایی شما چیزی جز معنویات نیست .


برای دسترسی به تعبیر 4 کارت بعدی می توانید به لینک تعبیر کارت های بیست و هفتم تا سی فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها مراجعه نمایید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت بر روی لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال نمایید .

تعبیر کارت های هفدهم تا بیست و دوم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر تعبیر کارت های هفدهم تا بیست و دوم فال تاروت - کارت های تاروت کبیر
تعبیر کارت های بیست و هفتم تا سی فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها تعبیر کارت های بیست و هفتم تا سی فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها