تعبیر کارت های بیست و هفتم تا سی فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها


در این سری از مقالات به تعبیر تک تک کارت های فال تاروت خواهیم پرداخت . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید

همانطور که در مقالات گذشته با تک تک معانی و تعبیر ساده 78 کارت فال تاروت آشنا شدید ، در ادامه و طی چند مقاله قصد داریم تعبیر کلی این کارت ها را نیز برای شما مشخص نماییم . با دانستن معنی و تعبیر هر کدام از این کارت ها یک قدم به گرفتن فال حافظ توسط خودتان نزدیک می شوید و با یادگیری تمامی تعابیر و مطالعه مقالات گذشته می توانید برای خود و دیگران فال تاروت بگیرید . هر کارت دارای یک تعبیر مشخص است و در ادامه سعی شده است تعبیر هر کدام از کارت ها به همراه عکس آن کارت به شما معرفی شود . در ادامه با بستیوال همراه باشید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت به لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت مراجعه نمایید . برای آشنایی با فال تاروت و سلسله مقالات معرفی کارت ها با خلاصه تعبیر آن ها نیز می توانید بر روی لینک فال تاروت چیست کلیک نمایید .

پنج جام Five of Cups بیست و هفتمینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Five of Cups کارت های جام فال تاروت

شما به هشدارهای درونی خود توجهی نکردید و حالا باید با واقعیت روبرو شوید .  قطعا از حوادثی که برای شما پیش آمده احساس نا امیدی می کنید . این کارت بیانگر احساس نا امیدی در شما بوده و حدس می زند بخش زیادی از این نا امیدی ، نتیجه وابستگی احساسی بیش از حد به دیگران بوده است . حقیقت این است که چیزی که رفتنی است می رود و هر چه شما برای نگه داشتن آن تلاش کنید بی ثمر و بی نتیجه است . با این کار خود را بی ارزش می کنید . سعی کنید اتفاق افتاده را فراموش کنید و از آن عبرت بگیرید زیرا ممکن است مجدد برای شما روی دهد .

شش جام Six of Cups بیست و هشتمینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Six of Cups کارت های جام فال تاروت

این کارت به شما نوید دیدار ها و دوستی های تازه را می دهد و پیشبینی می کند شور و نشاط در زندگی شما جریان خواهد گرفت . از این وضعیت خوب به خوبی بهره برداری کنید و سعی کنید شادی خود را با دیگران تقسیم نمایید . شاید این اتفاقات مزد خوبی های شما بوده باشد . پس کار های خوب خود را ادامه دهید تا از چنین نعمت هایی بی بهره نشوید .

هفت جام Seven of Cups  بیست و نهمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Seven of Cups کارت های جام فال تاروت

شما با یک فرد جدید آشنا خواهید شد و قطعا تجربه جدیدی خواهد شد . حواستان را جمع کنید . قطعا وسوسه هایی وجود دارد اما باید با آن ها مقابله کرد . وضعیت بسیار اسرار آمیز و مشکوک است . نیاز به تجربیات بیشتری دارید . سعی کنید یک راهنما برای خود پیدا کنید تا بتواند در این برهه زمانی به شما کمک فکری بالایی کند . به طور قطع خطا هایی نیز وجود دارد اما سعی کنید خطا ها را به موقعیت های ناب تبدیل کنید .

هشت جام Eight of Cups  سی امینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal eight of Cups کارت های جام فال تاروت

وقت آن رسیده که رویا ها را رها نموده و به واقعیت بنگرید . به رفتار و کردار خود نگاه کنید و درمورد آن فکر کنید . سعی کنید هدف اصلی خود را مشخص کنید . قطعا این هدف باید دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر اهداف داشته باشد . پس با انتخاب و پیگیری دیوانه وار خود را به آن نزدیک و نزدیک تر کنید تا از درون راحت شوید .


برای دسترسی به تعبیر 4 کارت بعدی می توانید به لینک تعبیر کارت های سی و یکم تا سی و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها مراجعه نمایید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت بر روی لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال نمایید .

تعبیر کارت های بیست و سوم  تا بیست و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها تعبیر کارت های بیست و سوم تا بیست و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها
تعبیر کارت های سی و یکم تا سی و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها تعبیر کارت های سی و یکم تا سی و ششم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته جام ها