تعبیر کارت های پنجاه و پنجم تا پنجاه و هشتم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها


در این سری از مقالات به تعبیر تک تک کارت های فال تاروت خواهیم پرداخت . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید

همانطور که در مقالات گذشته با تک تک معانی و تعبیر ساده 78 کارت فال تاروت آشنا شدید ، در ادامه و طی چند مقاله قصد داریم تعبیر کلی این کارت ها را نیز برای شما مشخص نماییم . با دانستن معنی و تعبیر هر کدام از این کارت ها یک قدم به گرفتن فال حافظ توسط خودتان نزدیک می شوید و با یادگیری تمامی تعابیر و مطالعه مقالات گذشته می توانید برای خود و دیگران فال تاروت بگیرید . هر کارت دارای یک تعبیر مشخص است و در ادامه سعی شده است تعبیر هر کدام از کارت ها به همراه عکس آن کارت به شما معرفی شود . در ادامه با بستیوال همراه باشید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت به لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت مراجعه نمایید . برای آشنایی با فال تاروت و سلسله مقالات معرفی کارت ها با خلاصه تعبیر آن ها نیز می توانید بر روی لینک فال تاروت چیست کلیک نمایید .

پنج چوب دست Five of Wands پنجاه و پنجمینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Five of Wands کارت های چوب دستی فال تاروت

هم اکنون زمانی است که احساس می کنید همه چیز در اطرافتان با شما سر ناسازگاری دارد . در صورتی که با چنین مشکلی روبرو هستید ، سعی کنید صبور باشید که قطعا با گذر زمان تمام این مشکلات برطرف می شود . یک بار دیگر کنترل همه چیز به دست شما می افتد که در این صورت می توانید همه چیز را طوری مدیریت کنید تا چنین پیش آمدی امکان پذیر نشود . پس بردبار باشید .

شش چوب دست Six of Wands پنجاه و ششمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Six of Wands کارت های چوب دستی فال تاروت

سعی کنید از انرژی خود به خوبی استفاده نمایید . مطابق با برنامه های از پیش تعیین شده خود حرکت کنید . شما سعی دارید تا ویژگی های درونی خود را پنهان کنید اما فقط توسط آن ها می توانید موفق شوید . البته ممکن است به موفقیت های مقطعی دست پیدا کنید اما این را در نظر داشته باشید که آن ها پایدار نبوده و به سادگی از دست می روند . تلاش خود را روز به روز بیشتر و یشتر کنید و به خود و برنامه های خود اطمینان داشته باشید .

هفت چوب دست Seven of Wands پنجاه و هفتمینکارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Seven of Wands کارت های چوب دستی فال تاروت

نظر های مخالف در اطراف شما وجود دارد . سعی کنید از اعتقادات خود دفاع نمایید . به سادگی کوتاه نیایید و به مبارزه با آن ها بپردازید . در صورت عقب نشینی ممکن است برای همیشه شکست بخورید که این شکست بیشتر روح و احساسات شما را جریحه دار می کند . همچنین می توانید از ابزار فکر استفاده کنید تا پاسخی قاطع به مخالفان فکری خود بدهید .

هشت چوب دست Eight of Wands پنجاه و هشتمین کارت از 78 کارت فال تاروت مربوط به گروه آرکانای ماژور (تاروت کبیر)

Tarot Fal Eight of Wands کارت های چوب دستی فال تاروت

شما به سادگی و با سرعت به سمت چشم انداز های خود حرکت می کنید .  در برابر اشتیاق و روشن بینی شما موانع راه بسیار سطحی و ساده هستند . زمانی که کارها به چرخش می افتند به نظر می آید همه چیز با سرعت نور حرکت می کند . تا زمانی که تردید را به خود راه ندهید و شجاع باشید ، همه چیز به نفع شما کار خواهد کرد . اخبار مهمی دریافت می کنید . حرکت به آن سوی آبها و مسافرتها با موفقیت صورت می گیرد .

برای دسترسی به تعبیر 4 کارت بعدی می توانید به لینک تعبیر کارت های پنجاه و نهم تا شصت و چهارم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها مراجعه نمایید . همچنین برای دسترسی به مقاله اصلی تعبیر کارت های فال تاروت بر روی لینک تعبیر کامل کارت های فال تاروت کلیک نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال نمایید .

تعبیر کارت های پنجاه و یکم تا پنجاه و چهارم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها تعبیر کارت های پنجاه و یکم تا پنجاه و چهارم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها
تعبیر کارت های پنجاه و نهم تا شصت و چهارم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها تعبیر کارت های پنجاه و نهم تا شصت و چهارم فال تاروت - کارت های تاروت صغیر - دسته چوب دست ها