جدول برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونهاي سال 1395 سازمان سنجش


جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سال 1395 بدين شرح اعلام مي گردد

جدول برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونهاي سال 1395 سازمان سنجش
ردیفنام آزمونتاریخ ثبت نام آزمونتاریخ برگزاری آزمون
1آزمون دکتری سال 1395 ( نوبت اول )94/10/6      تا     94/10/15 94/12/14
2آزمون تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )94/9/16      تا     94/9/22 16  و  95/2/17
3آزمون سراسری سال 139594/11/19    تا     94/11/28 24  و  95/4/25
4آزمون دکتری سال 1395 ( نوبت دوم )

95/5/24      تا     95/5/30

95/8/7
دبیر انجمن خودروسازان: کمپین "نه به خرید خودرو "را شکست می دهیم دبیر انجمن خودروسازان: کمپین "نه به خرید خودرو "را شکست می دهیم
علارقم استفاده از CMA در عملیات برف روبی پایتخت ، نمی توان نمک را به طور کامل حذف کرد علارقم استفاده از CMA در عملیات برف روبی پایتخت ، نمی توان نمک را به طور کامل حذف کرد