8 علامت که به صورت ظریفانه شما را به باردار بودن مشکوک میکند


آیا می خواهيد بدانيد که باردار هستيد یا خير؟ تست بارداری روش مطمئنی برای آگاهی از باردار شدن است. ممکن است به برخی نشانه های ظریف بارداری دقت کنيد – خستگی ٬ تهوع ٬ تکرر ادرار ٬ و حساس شدن سينه ها. در این قسمت ٬ چنانچه تصميم به باردار شدن دارید ٬ به بيان نحوه صحيح و علمی پاسخ به این علائم می پردازیم.

8 علامت که به صورت ظریفانه شما را به باردار بودن مشکوک میکند

آیا می خواهيد بدانيد که باردار هستيد یا خير؟ تست بارداری روش مطمئنی برای آگاهی از باردار شدن است. ممکناست به برخی نشانه های ظریف بارداری دقت کنيد – خستگی ٬ تهوع ٬ تکرر ادرار ٬ و حساس شدن سينه ها. در این قسمت ٬ چنانچه تصميم به باردار شدن دارید ٬ به بيان نحوه صحيح و علمی پاسخ به این علائم می پردازیم.

خستگی
خستگی شدید و غيرقابل توضيح معمول ترین نشانه ابتدای بارداری است. چنانچه احتمال باردار بودن شما وجود دارد ٬ خستگی خود را با دریافت بيش از حد کافئين پاسخ ندهيد. برعکس ٬ به بدن خود گوش دهيد ٬ آرام بوده و سعی کنيدکه خيلی خوب استراحت کنيد.

بيزاری از غذا
چنانچه با باز کردن در یخچال حال شما به هم می خورد و یا قادر به عبور از کنار رستوران نيستيد مگر اینکه جلوی بينی خود را بگيرید ٬ احتمال باردار بودن شما وجود دارد. بسياری از زنان گزارش کرده اند که نفرت و بيزاری شدید غذایی یکی از صورت می گيرد. بهترین HCG نشانه های اوليه ابتدای بارداری شان است؛ که به دليل افزایش سطوح هورمون بتا راهکاری که بتواند به شما کمک کند دوری از محرک های احتمالی است.

حساسيت به بوها
بوهایی که هيچ گاه خوشایند نبوده اند (مانند بوی سيگار) و حتی بوهایی که برایتان خوشایند بوده است (مانند بوی عطر همسرتان) برایتان تهوع آور می شوند که نشانه ای از مراحل آغازین بارداری است. برخی زنانِ تحت اقدام برای بارداری می باشد. متاسفانه راه حلی جز HCG منتظر چنين نشانه ای هستند. این علامت نيز ناشی از افزایش سطوح هورمونی
دوری از آنها وجود ندارد به ویژه دوری از دود سيگار که برای سلامتی شما و جنين تان مضر تلقی می شود.

استفراغ و تهوع
استفراغ و تهوع می توانند یکی از علائم مشخص کننده باردار شدن شما باشند. مقصر بروز این دو علامت افزایش سطوح هورمونی در ابتدای بارداری است. آگاهی از اینکه تهوع صبحگاهی می تواند یک نشانه خوب باشد نيز کمک کننده است که منجر به تهوع صبحگاهی می شود نشان دهنده بارداری نمو کننده و رو به HCG چراکه سطوح افزایش یافته هورمون جلو است. زمان غذا خوردن شما نيز باعث ایجاد تفاوت در بروز چنين نشانه ای می شود. راه حل ممکن این است که نباید اجازه دهيد معده تان خيلی خالی بماند. پيشنهاد می شود که در کنار تخت خود تعدادی کراکر بگذارید و صبح ها پيش از بيرون آمدن از تختخواب در دهان بگذارید و ميل کنيد. تکرر مصرف غذا با حجم کم در طی روز توصيه مفيدی است و درست قبل از به تختخواب رفتن نيز یک ميان وعده کوچک داشته باشيد. آبنبات نعنایی و ليمویی نيز می توانند حالت تهوع را کاهش دهند. ویتامين های مخصوص این دوران هم می توانند تهوع را در برخی زنان باردار تحریک کنند. توصيه می شود که ویتامين ها با معده خالی دریافت نشوند. بسياری از زنان احساس بهتری را با دریافت شب هنگام ویتامين ها یا دریافت شان با وعده شام گزارش کرده اند. چنانچه غالبا دچار استفراغ می شوید از پزشک خود در مورد روش های درمانی راهنمایی بگيرید.

حساسيت ٬ آماس و تورم سينه
تغييرات سينه یکی از نشانه های اوليه بارداری به شمار می رود. بهترین راهکار برای مدارا با حساسيت سينه گرفتن یک لباس زیر مناسب است. به عنوان مثال نوع راحتی و نخی می تواند کمک کننده باشد.

تکرر ادرار
رحم در اوایل بارداری رشد کرده و به مثانه فشار وارد می کند و لذا منجر به تخليه مکرر ادرار می شود. راهکاری برای اجتناب از چنين شرایطی وجود ندارد ٬ البته رفتن به دستشویی درست قبل از وقت خواب می تواند منجر به اندکی خواب بيشتر شود.

تنگی نفس
برخی از زنان تنگی نفس خفيفی را در اوایل بارداری و گاه در طول بارداری شان احساس می کنند. تنگی نفس بارداری به دليل نياز مازاد مادر به اکسيژن است که ناشی از رشد جنين می باشد. این امکان وجود دارد که هر چه بارداری جلوتر می رود این تنگی نفس شدید تر شود. در چنين شرایطی توصيه می شود که آن را به عنوان نشانه نرمالی از بارداری لحاظ نکنيد و در صورت همراهی آن با یکی از موارد زیر ٬ با پزشک خود مشورت کنيد:
بروز ناگهانی تنگی نفس که ارتباطی با فعاليت بدنی نداشته باشد.
نفس کشيدن برای مادر با درد همراه باشد.
احساس تنگی نفس و یا به اصطلاح نفس کم آوردن در زمان دراز کشيدن تشدید شود.
اینها نشانه هایی از شرایط جدی تر محسوب می شوند.

تغييرات فيزیکی
چنانچه فکر می کنيد باردار هستيد ٬ وقت ملاقاتی با پزشک زنان خود تنظيم کنيد. در حقيقت در صورت بارداری تغييراتی در رنگ واژن ایجاد می شود که یک متخصص زنان می تواند با معاینه رحم به تعيين آنها بپردازد.به خاطر داشته باشيد در حاليکه موارد ذکر شده نشانه های آغازین بارداری به شمار می روند ٬ همچنان نشانه ها و علائم دیگری از جمله سندرم نيز وجود دارد. قابل اعتمادترین نشانه اوليه بارداری ٬ قطع اولين قاعدگی ماهيانه می باشد ٬ البته (PMS) پيش از قاعدگی اگر فرد پریودهای منظمی داشته باشد.

لیست واکسن های ممنوع دوران بارداری لیست واکسن های ممنوع دوران بارداری
مقاومت الکتریکی چیست - قسمت سوم مقاومت الکتریکی چیست - قسمت سوم