مقاومت الکتریکی چیست - قسمت پنجم


در این سری از مقالات قصد داریم تا مقاومت الکتریکی ، این قطعه بسیار پر کاربرد در مهندسی برق و الکترونیک را به شما معرفی کنیم . برای آشنایی با این قطعه ، انواع آن و خواندن مقدار مقاومت توسط کد های رنگی ، در ادامه با ما همراه باشید

مقاومت الکتریکی چیست - قسمت پنجم

این مقاله ، آخرین قسمت از سری مقالات معرفی قطعه پرکاربرد مقاومت الکتریکی است که در این قسمت قصد داریم تا به معرفی روش های کد گذاری مقاومت های الکتریکی بپردازیم . در ادامه با بستیوال همراه باشید . همچنین برای دسترسی به مقاله اول از این سری آموزشی به لینک مقاومت های الکتریکی - قسمت اول مراجعه نمایید .

تولید کنندگان قطعات الکتریکی و الکترونیکی از استاندارد هایی برای درج مشخصات قطعات بر روی بدنه آن ها استفاده می کنند که این امر برای مقاومت ها توسط دو کد رنگی و عددی صورت می گیرد که کد رنگی بیشتر در مقاومت های پایه دار و کد عددی برای مقاومت های نصب سطحی SMD استفاده می شود . در ادامه قصد داریم به تشریح این کد ها و روش های بدست آوردن مشخصات از روی قطعات بپردازیم .

- روش خواندن مقاومت هایی با کد رنگی
در این استاندارد از نوار های رنگی برای کد گذاری بر روی قطعات استفاده می شود که هر کدام از این نوار ها بیانگر یک عدد و یک مشخصه مربوط به مشخصات مقاومت می باشد . برای شروع می توانید به جدول کد های رنگی زیر توجه نمایید .

جدول کد رنگی مقاومت ها

در اولین قدم نیاز است تا تشخیص بدهیم بر روی مقاومت چند نوار رنگی وجود دارد . به طور معمول مقاومت ها در دو حالت 4 رنگی و 5 رنگی کد گذاری می شوند . در حالت اول 3 رنگ در کنار هم و یک رنگ با کمی فاصله از 3 رنگ قرار گرفته است . مقاومت های 5 رنگی نیز از این قانون تبعیت می کنند و رنگ پنجم با کمی فاصله از 4 رنگ اول قرار گرفته است .

به ترتیب رنگ چهارم و رنگ پنجم در مقاومت های چهار رنگ و پنج رنگ که با کمی فاصله از سایر نوار های رنگی قرار گرفته اند ، بیانگر درصد خطای مقاومت است . درصد خطای معادل هر رنگ را می توان از ستون آخر از سمت راست جدول بدست آورد .

برای محاسبه مقدار اهمی مقاومت های 4 رنگ به روش زیر عمل می کنیم :
1 - مانند شکل زیر سه رنگ مشخص کننده مقدار مقاومت را از رنگ چهارم که مربوط به درصد خطا است جدا می کنیم
2 - عدد معادل رنگ اول را از ستون اول از سمت چپ جدول بر روی کاغذ می نویسیم
3 - برای رنگ دوم نیز از همین ستون یا دو ستون بعدی استفاده می کنیم و عدد را بعد از عدد اول می نویسیم
4 - عدد چهارم مربوط به تعداد صفر جلوی دو عدد قبلی است و از ستون چهارم بدست می آید
5 - حاصل بدست آمده بر حسب اهم است

برای خواندن مقاومت های 5 رنگی نیز مانند 4 رنگی ها اقدام می کنیم با این تفاوت که رنگ سوم را نیز به عنوان عدد حساب می کنیم و رنگ چهارم تعداد صفر را مشخص می کند . برای فهم بهتر موضوع ، می توانید به دو مثال زیر توجه نمایید .

مقاومت چهار رنگ

این مقاومت از 4 رنگ کد تشکیل شده است . نوار اول به رنگ قهوه ای معادل عدد 1 است . رنگ دوم ، مشکی و معادل عدد 0 است . رنگ سوم مربوط به تعداد صفر ها است و به رنگ قرمز و معادل 2 صفر است . برای همین مقدار مقاومت 1000 اهم یا همان 1 کیلو اهم خوانده می شود .

مقاومت چهار رنگ

در مقاومت فوق رنگ های اول تا سوم به ترتیب بیانگر اعداد 6 ، 2 و صفر می باشند . رنگ چهارم نیز قرمز و بیانگر 2 صفر است . برای همین مقدار مقاومت 62000 اهم یا 62 کیلو اهم خوانده می شود .

رنگ آخر در هر دو استاندارد ، مربوط به درصد خطای مقاومت است که می توان مقدار آن را از ستون آخر جدول کد رنگ مشاهده نمود . رنگ آخر در دو مثال قبل طلایی بوده است که معادل درصد خطای 5 درصد است . این درصد خطا به این معنی است که مقدار مقاومت ، ممکن است بین 0 تا 5 درصد با مقدار نوشته شده با کد رنگی تفاوت داشته باشد .


- روش خواندن مقاومت هایی با کد عددی
این مدل کد بیشتر در مقاومت های نصب سطحیSMD مورد استفاده قرار می گیرد و روش خواندن آن در جدول صفحه بعد مشخص شده است . این کد ها مانند  کد های رنگی است با این تفاوت که کد مربوط به تلرانس بر روی مقاومت نوشته نمی شود . در صورتی که بر روی مقاومت ها 3 رقم درج شده باشد ، رقم اول و دوم را می نویسیم و رقم سوم مربوط به تعداد صفر است . برای مقاومت های 4 رقمی نیز 3 رقم اول را می نویسیم و رقم چهارم مربوط به تعداد صفر است . حرف R نیز بیانگر ممیز در عدد می باشد .

جدول کد عددی مقاومت ها

جدول کد عددی مقاومت هابرای دسترسی به مقاله شماره یک از سری مقالات معرفی قطعه کاربردی مقاومت به لینک مقاومت های الکتریکی قسمت اول مراجعه نمایید . همچنین می توانید با کلیک بر روی لینک دانستنی های علمی از مقالات علمی بیشتری بازدید نمایید . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .

مقاومت الکتریکی چیست - قسمت چهارم مقاومت الکتریکی چیست - قسمت چهارم
فال انبیا - حضرت اسحاق (ع) فال انبیا - حضرت اسحاق (ع)