فال انبیا - حضرت اسحاق (ع)


فال انبیا یکی دیگر از روش های فال پر طرفدار است که می توان از آن در زمینه های مختلف استفاده نمود . عده ای معتقد هستند که کاربرد اصلی این فال برای ازدواج است اما بیشتر مردم از آن برای کاربرد های غیر از ازدواج نیز استفاده می کنند . در ادامه با بستیوال همراه باشید .

فال انبیا - حضرت اسحاق (ع)

حضرت اسحاق (ع) :

ای صاحب فال ، اگر نیت پیوندی داری بسیار نیکو است و امید در چیز نیکویی داری ، اما از تجارت کار تو خوب می شود و اگر چیزی  از دست تو رفته ، باز به دست آوری . در صورتی که اراده سفری داری برو که بسیار نعمت نصیبت خواهد شد و اگر ترس در تو وجود دارد خود را ایمن کن و اگر قرضی داری ادا کن و تو را امید مال و ثروت است که زود به آن خواهی رسید . با همه کس دوستی و یکدلی کن که هر کس باشد با تو نیکی می کند ، ولی باید شکر خدا کنی که روزی تو گشاده است . در این راه افراد بسیاری وجود دارند که به شما حسودی می کنند و به شما بشارت داده می شود که خداوند جلوی آن ها را خواهد گرفت .

به راستی که با تکیه بر خداوند و شکر و راز و نیاز با وی از تمامی مشکلات دور خواهی شد پس نماز اول وقت ، صدقه و کمک به پدر و مادر فراموش نشود . حق الناس نیز بسیار اهمیت دارد و خداوند بار ها تاکید کرده که آن را نمی بخشد . امید است برای شما نعمت های خوب و الهی .

برای آشنایی با فال انبیا و اطلاع از نتیجه فال سایر انبیا به لینک فال انبیا و تعابیر آن مراجعه نمایید . همچنین می توانید با مراجعه به لینک صفحه فال و طالع بینی سایت بستیوال ، با انواع روش های فال و طالع بینی مانند فال تاروت و تعبیر تک تک کارت های آن ، آشنا شوید . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .

مقاومت الکتریکی چیست - قسمت پنجم مقاومت الکتریکی چیست - قسمت پنجم
فال انبیا - حضرت یوسف (ع) فال انبیا - حضرت یوسف (ع)