فال انبیا


برای خود فال انبیا بگیرید

فال انبیا

فال انبیا یکی دیگر از روش های فال گیری بسیار محبوب است که این روز ها طرفداران زیادی به خصوص در فضای مجازی پیدا کرده است . در این فال ، هر فرد به طور اتفاقی یک برگ را انتخاب می کند و بر روی هر برگ ، توصیه هایی شده که هر کدام از این توصیه ها مربوط به یک پیامبر خاص می باشد . این توصیه ها با پیشبینی از آینده ، شما را راهنمایی می کند تا بتوانید از شر مشکلات احتمالی رهایی پیدا کنید . اگر طرفدار فال و طالع بینی هستید به شما پیشنهاد می شود تا یک بار نیز این روش فال گیری را انتخاب نمایید ، زیرا این روش نیز بسیار جالب بوده و ممکن است برای شما راهگشا باشد .

برای شروع می توانید چشمان خود را ببندید و سپس یک نیت از ته دل بکنید . سپس چشمات خود را باز و در نهایت بر روی یکی از نام های زیر که از اسما متبرک انبیا است کلیک نمایید. سپس به صفحه ای منتقل می شوید که در آن فال شما به همراه تعبیر آن نمایش داده می شود . توصیه می شود ، به هر یک از پند ها و نصیحت های این فال توجه فرمایید که ممکن است بسیار در زندگی شما ارزشمند باشد .

لازم به ذکر است بستیوال طی مقالاتی به معرفی فال تاروت و کارت های آن به همراه تعبیر هر کارت پرداخته که می توانید برای دسترسی به این سلسله مقاله به لینک فال تاروت چیست مراجعه نمایید . همچنین برای آشنایی با انواع روش های فال گیری و فال های محبوب مانند فال درخت و ... به لینک صفحه فال و طالع بینی سایت بستیوال مراجعه نمایید .

اسامی متبرک انبیا به شرح زیر است . بر روی یکی از آن ها بدون توجه با نام آن حضرت کلیک نمایید :

1 -  حضرت ذوالکفل (ع)    
2 -  حضرت شعیب  (ع)
3 -  حضرت ابراهیم  (ع)    
4 -  حضرت یونس   (ع)    
5 -  حضرت سلیمان  (ع)        
6 -  حضرت موسی  (ع)        
7 -  حضرت داوود   (ع)        
8 -  حضرت لوط    (ع)        
9 -  حضرت لقمان  (ع)        
10- حضرت یوشع  (ع)        
11- حضرت یوسف (ع)        
12- حضرت اسحاق (ع)        
13- حضرت زکریا (ع)        
14- حضرت شیث  (ع)        
15- حضرت خضر (ع)        
16- حضرت محمد (ع)        
17- حضرت ایوب  (ع)        
18- حضرت هارون (ع)        
19- حضرت ادریس (ع)    
20- حضرت صالح  (ع)        
21- حضرت اسماعیل (ع)    
22- حضرت آدم      (ع)    
23- حضرت ذوالقرنین (ع)        
24- حضرت عیسی (ع)        
25- حضرت یونس (ع)        
26- حضرت الیاس (ع)    

با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .


مراقب اختلالات ستون فقرات کودک باشیم مراقب اختلالات ستون فقرات کودک باشیم
استاد اعظم لژ جنجالی فراماسونری ایتالیا درگذشت استاد اعظم لژ جنجالی فراماسونری ایتالیا درگذشت