وزیر ارتباطات: امیدوارم مردم هفته آینده با خبر خوب لغو تحریم‌ها روبرو شوند


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید سرمایه گذار خارجی با امنیت خاطر اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند، اعلام کرد که امیدوارم مردم هفته آینده با خبر خوب لغو تحریم‌ها روبرو شوند.

وزیر ارتباطات: امیدوارم مردم هفته آینده با خبر خوب لغو تحریم‌ها روبرو شوند
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان بیان کرد که رئیس جمهور اعتقاد دارد نباید فقط اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پسوند در مطالب درج شود بلکه باید ۲۴ بند آن به صورت کامل در کشور اجرایی شود.

محمود واعظی در ایران همایش تاکید کرد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ریشه‌ای اجرایی شود نه آنکه فقط به کار تبلیغاتی بپردازیم. او در این راستا معتقد است در اقتصاد دانش بنیان باید موضوعاتی از جمله محقق شدن رشد پویا، کاهش آسیب پذیری کشور، افزایش انعطاف پذیری، افزایش شفافیت سلامت اداری و مالی، افزایش عدالت اجتماعی، افزایش علوم دانش بنیان در اقتصاد، مردمی بودن مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی، برونزایی و افزایش درون گرایی در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

خبر خوب لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این همایش با اشاره به فرارسیدن زمان اجرای برجام گفت:

امیدوارم مردم هفته آینده با خبر خوب لغو تحریم‌ها روبرو شوند. باید روابط خارجی را به سمت فضایی ببریم که سرمایه گذار خارجی با امنیت خاطر اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند. در کنار آن باید تکنولوژی‌های پیشرفته و همراه با دانش را به کشور بیاوریم. ایران باید برای صادرات محصولات خود به دنبال بازارهای جدید باشد. در این راستا باید تحقیق و توسعه را بومی کنیم و این زمانی بومی خواهد شد که از فرزندان آب و خاک استفاده شود.
به گفته واعظی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد است زیرساخت‌های ICT را در کشور توسعه داده و تمام بنگاه‌ها بتوانند با برنامه ریزی از این ابزار برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند.
سرانجام سوشا مکانی به زندان اوین منتقل شد سرانجام سوشا مکانی به زندان اوین منتقل شد
طالع بینی ازدواج طالع بینی ازدواج