عیدی کارمندان دولتی مشخص شد


آنچه دیگران دیده اند

طی جلسه ای که در تاریخ 18 بهمن ماه 1394 برگزار شد میزان عیدی کارمندان دولتی مشخص گردید . در ادامه با بستیوال همراه باشید

عیدی کارمندان دولتی مشخص شد
به گزارش بستیوال در این جلسه که عصر یکشنبه مورخ 18 بهمن ماه 1394 برگزار شد ، دستگاه های اجرایی موضوع قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور ، نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود ، رسمی ، ثابت ، پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و موقت ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند ، مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند .

همچنین میزان عیدی بازنشستگان ، مستمری بگیران ، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وارث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی ، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال خواهد بود که از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد .

به‌ زودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ تومان آغاز می‌شود که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از آن کسر خواهد شد . حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال جاری ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است ، بنابراین امسال نیز کارگران مانند سال‌های گذشته به میزان ۲ برابر حداقل دستمزد یعنی مبلغ یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند . کارفرمایان می‌توانند در صورت تمایل و توان پرداخت تا ۳ برابر حداقل مزد عیدی بپردازند که مبلغ آن ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان می‌شود .

خالص دریافتی عیدی امسال کارگرانی که ۲ برابر حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند ، یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان است . براساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور ، حقوق و دستمزد های امسال تا مبلغ یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان از پرداخت مالیات معاف است ؛ بنابراین این گروه از کارگران باید بابت مبلغ ۲۷۴ هزارتومان عیدی مالیات بپردازند . اما شاغلانی که حداقل دستمزدشان بالاتر از حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی مصوب شورای عالی کار در سال‌جاری است ، به همان نسبت ۲ تا ۳ برابر می‌توانند عیدی دریافت کنند به شرطی که حداکثر مبلغ عیدی آنها از ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان بیشتر نشود .

با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید .
چگونه ادویه درست کنیم چگونه ادویه درست کنیم
فراز و فرود های سعید معروف با سایت Volleyverse‏ فراز و فرود های سعید معروف با سایت Volleyverse‏