کنسرت جدید بابک جهانبخش در تبریز و آواز ترکی

لحظه ای که بابک جهانبخش به زبان ترکی خواند و در سالن کنسرت تبریز غوغا به پا شد