تا به حال متوجه چیز شناوری، جلوی چشم هاتون شدین؟

اون چیز ممکنه شبیه کرمی کوچک یا لکه ی شفافی باشه که هر وقت میخواین با دقت بیشتری بهش نگاه کنین، از جلوی چشم هاتون محو میشه و هر وقت جهت دیدتون رو عوض کنین، دوباره پیداش میشه.اما نیازی به شستشوی چشم هاتون نیست! چیزی که شما دارین میبینین؛ در واقع یک پدیده ی