فیلم |دومین آنونس اینستاگرامی مستند من ناصر حجازی هستم

دومین آنونس اینستاگرامی فیلم مستند من ناصر حجازی هستم ... با حضور بهرام رادان منتشر شد.پس از انتشار آنونس اینستاگرامی فیلم زندگی بهترین دروازه بان قرن آسیا با حضور شهاب حسینی ، آنونس مربوط به حضور بهرام رادان در من ناصر حجازی هستم .