ورزش |کنایه مهران مدیری به حوادث مشابه خمینی شهر

کنایه مهران مدیری به حوادث مشابه خمینی شهر را در قالب مجموعه طنز عطسه مشاهده می کنید.