ورزش |مراسم فرش قرمز فیلم کریس رونالدو

اکران رسمی فیلم کریس رونالدو از امروز آغاز شد .