ویدیو مذهبی |صحنه ای باورنکردنی از اربعین

یکی از مسلمانان عرب زبان که در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی حضور دارد، به زائران خدمات ویژه ای ارائه می دهد.