ویدیو مذهبی |آخرین پیام های ارسالی شهید مدافع حرم،سید میلاد مصطفوی

کلیپ پخش شده در مراسم هفتم شهید مدافع حرم؛ سید میلاد مصطفوی