ویدیو مذهبی |سینه زنی و همخوانی منظم و هماهنگ یزدی ها

لحظاتی از مراسم عزاداری دیشب هیئت سینه زنی محله کوچه بیوک، در حسینیه فهادان یزد را می بینید.