قسمت هایی از پشت صحنه فیلم زندگی بابک زنجانی

در این ویدئو قسمت هایی از پشت صحنه فیلمی که در خصوص زندگی شخصی بابک زنجانی است را مشاهده خواهید کرد.