روایت فرزند یکی از فوت شدگان آنفلوآنزا در کرمان

روایت یکی از بستگان نزدیک فوت شدگان بیماری آنفلوآنزا در استان کرمان را در برنامه تیتر شبکه خبر مشاهده می کنید.