اشتباه دردناک یک غواص!

ویدئوی زیر، یکی از غواصان صنعتی را نشان می دهد که برای پریدن داخل آب، دچار اشتباه محاسباتی شده است!