آتش گرفتن یک کودک در مراسم خیمه سوزی

، بی مبالاتی فردی که قصد برافروختن آتش خیمه های نمادین را داشت متاسفانه به حادثه ای شوم منجر شد؛ حادثه ای که عواقب آن گریبان چند تن از هموطنانمان را گرفته و اگر بزرگان و خیرین به یاری ایشان نشتابند، تلخی های این رویداد فزونی خواهد یافت. مسجد امام حسین (ع