کارتون پاندای کنگ فو کار (E۲۶)

داستان در چین باستان رخ می دهد که پاندای تنبلی به نام پو در مغازه نودل فروشی پدرش کار می کند و آرزو دارد روزی بتواند یکی از اساتید کنگ فو شود . سپس هنگامی که پیش بینی می شود که یک جنگجوی خطرناک به نام تای لانگ از زندان می گریزد ، جشنی برای انتخاب جنگجوی اژدها برپا می شود تا بتواند با این موجود خطرناک مقابله کند اما پس از اتفاقات باورنکردنی ، پو به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب و زیر نظر یکی از اساتید کنگ فو به نام استاد شیفو شروع به یادگیری کنگ فو می کند که ..... این داستان : پیک نامه رسان