کارتون لئون (E۱۲)

داستان در مورد شیر دست و پا چلفتی است که علارقم سلطان بودنش مورد اذیت و تمسخر سایر حیوانات قرار می گیرد . او تلاش می کند تا جلوی این اتفاقات را بگیرد اما هر بار به در بسته می خورد و حوادث بسیاری برایش رخ می دهد .