کارتون پنگوئن های ماداگاسکار (E۰۷)

مجموعه پنگوئن های ماداگاسکار در ادامه انیمیشن محبوب ماداگاسکار ساخته شده و موضوع آن در مورد 4 پنگوئنی است که در باغ وحش مرکز شهر زندگی می کنند . آنها بسیار باهوشند و یک گروه شبه‌نظامی تشکیل داده‌اند و در آن مأموریت‌های مختلفی انجام می‌دهند ؛ مثل نگهداری و حفاظت از خانه که همان باغ‌وحش مرکزی شهر است . در همسایگی آنها یک میمون نه چندان خوب زندگی می‌کند که خود را حاکم باغ‌وحش می‌داند و به خود اجازه می‌دهد به حق دیگران تجاوز کند ! یکی از اهداف این پنگوئن ها برخورد با این جانوران است . این قسمت : میمون آهنی