کارتون لاک پشت های نینجا (E۲۲)

لاک پشت های نینجا نام یک مجموعه تلوزیونی است که در سال 2003 تولید و به دنباله مجموعه مربوط به سال 1987 ساخته شده است . تمامی شخصیت های موجود در این مجموعه دارای تغییراتی نیز بوده اند و همچنین داستان مجموعه جدی تر و با تاکید بر خانواده نوشته شده است . شخصیت های اصلی این داستان را 4 لاک پشت رزمی کار تشکیل می دهند که زیر نظر استاد اسپلینتر آموزش دیده اند و هدف اصلی آن ها کمک به مردم در مقابل نقشه های شوم دشمن است . این داستان : رافائل و پسر بچه