دیرین دیرین - بدرد نخورجات

دیرین دیرین - این قسمت : بدرد نخورجاتدستمون درد نکنه که هر روز پیامهای خوب رو درقالب طنز خدمتتون ارائه می نماییم!مخصوصاََ پیام امروز. واقعاََ خسته نباشیم!