کارتون اسکار (E۰۳)

اسکار نام انیمیشنی بی کلام است که شخصیت های اصلی آن را یک مارمولک ، یک روباه گوش دراز ، کفتار و مرغ تشکیل می دهند . داستان اصلی در حوالی یک جاده آسفالت و در یک بیابان خشک و بی آب و علف برقرار است که بزرگ ترین چالش حیوانات تهیه آب و غذا است که در این راه با یکدیگر می جنگند .