کارتون بوشوگ (E۳۸) (قسمت آخر)

بوشوک ، سگ ساده‌لوحی است که در مورد هر موضوعی یک باور خاص دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند ذهنیت او را عوض کند . دیگران هرچه دلیل منطقی برای او بیاورند ، هیچ فایده‌ای ندارد ، چون بوشوک نمی‌تواند باور خود را عوض کند . او با باورهای خاص خودش دیگران را غافلگیر می‌کند . این داستان : رو به رو شدن با ستاره ی سینما (قسمت آخر)