کارتون لوک خوش شانس (E۲۴)

همه لوک خوش شانس را دوست دارند به غیر از دالتون‌ها ، چون او گاوچرانی است که نظم را برقرار می‌کند و دالتون‌ها از کسی که مانع خرابکاری باشد متنفرند . او با باهوش‌ترین اسب جهان یعنی جالی جامپر و خنگ‌ترین سگ جهان یعنی بوشوگ در تعقیب برادران دالتون هستند . دالتون ها مرتب دست به خرابکاری می‌زنند و آسایش را اهالی شهر سَلب می‌کنند . آنها هر چند وقت یک ‌بار توسط لوک دستگیر و به زندان فرستاده می‌شوند ولی خیلی زود از آنجا می‌گریزند . دالتون‌ها اغلب با همان لباسی هستند که از زندان با آن فرار کرده‌اند ! این داستان : مرد پرنده