کارتون ماجراهای مارکوپولوی جوان (E۱۶)

مارکو ، برای پیدا کردن پدرش ، به همراه دوستان وفادارش راهی یک سفر طولانی به سمت چین می‌شود . او از دفترچه خاطرات پدر ، به عنوان راهنما استفاده می‌کند . آنها از میان سرزمین‌ها و کشورهای مختلف عبور کرده و بسیاری چیزهای تازه از کشورهای مختلف می‌آموزند و ماجراهای عجیب و جذابی را تجربه می‌کنند . لوئیجی و شیلا ، شاهزاده خانم چینی و خفاش اهلی‌اش فوفو ، در این سفر قدم به قدم مارکو را همراهی می‌کنند . آنها در سخت‌ترین شرایط به همدیگر کمک می‌کنند . این داستان : سندباد و دریای غیبی (غیب شونده)