کارتون پهلوانان (E۰۶)

پهلوان پوریای ولی ، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش : پهلوان یاور ، پهلوان صفی و پهلوان مفرد ، در مقابل مکر و حیلۀ اسکندرخان ، داروغۀ طماع ، حریص و جاه‌طلب شهر ، ایستادگی و مبارزه می‌کند . داستان این مجموعه در شهر خوارزم ، از شهرهای خراسان قدیم ، در قرن هشتم هجری قمری می‌گذرد . شخصیت اصلی این قصه‌ها ، پهلوان محمود قتالی خوارزمی ، ملقب به پوریای ولی ، شاعر ، عارف و ورزشکار نامی ایران‌زمین است . او دارای شغل آهنگری بوده و ضمناً صاحب و اداره‌کنندۀ تنها زورخانۀ شهر نیز هست که در آنجا آداب و اخلاق جوانمردی و پهلوانی و فنون کُشتی را به شاگردان خود می‌آموزد . این قسمت : جبار (فراموشی صفی)