خندوانه - اجرای جواد رضویان در خنداننده برتر ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

اجرای جواد رضویان در مرحله نیمه نهایی خنداننده برتر برنامه خندوانه جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۱۷