خندوانه - اجرای علیرضا مسعودی در خنداننده برتر ۱۳۹۴/۰۷/۱۰

اجرای علیرضا مسعودی در مرحله نیمه نهایی مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه شبکه نسیم جمعه شب ۱۳۹۴/۰۷/۱۰