خندوانه - اجرای امیرمهدی ژوله در مسابقه خنداننده برتر۱۳۹۴/۰۷/۱۰

اجرای امیر مهدی ژوله در مرحله نیمه نهایی مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه شبکه نسیم جمعه شب ۱۳۹۴/۰۷/۱۰