خندوانه - اجرای الیکا عبدالرزاقی در خنداننده برتر ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

اجرای الیکا عبدالرزاقی در مرحله دوم مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه شبکه نسیم پنجشنبه شب ۱۳۹۴/۰۷/۰۹