خندوانه - گزارش ورود جواد رضویان و الیکا عبدالرزاقی

گزارش ورود جواد رضویان و الیکا عبدالرزاقی به برنامه خندوانه مسابقه خنداننده برتر پنجشنبه شب ۱۳۹۴/۰۷/۰۹