خندوانه - پشت صحنه اجرای امیرمهدی ژوله

پشت صحنه اجرای امیرمهدی ژوله در مسابقه خنداننده برتر