خندوانه - اجرای نادر سلیمانی در خنداننده برتر

اجرای اول شقایق دهقان در مسابقه خنداننده برتر خندوانه از شبکه نسیم