خندوانه - اجرای شقایق دهقان در خنداننده برتر

اجرای شقایق دهقان در مرحله دوم از مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه شبکه نسیم