خندوانه - پشت صحنه اجرای امین حیایی

پشت صحنه اجرای امین حیایی در مرحله دوم مسابقه خنداننده برتر